[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi Kapak PDF
2008, Cilt 22, Sayı 4
Meme Kanseri Oluşturulmuş Ratlarda Isırgan Otunun Total Antioksidan Durumu Üzerine Etkisi
Selda TELLO, İhsan HALİFEOĞLU, Mahmut BOZKURT, Özgür BULMUŞ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Bingöl İli Uydukent Sağlık Ocağı Bölgesindeki 15–49 Yaş Kadınların Aile Planlaması Yöntemi Kullanım Düzeyinin Belirlenmesi
Hüsamettin KAYA, Halim TATLI, Yasemin AÇIK, S.Erhan DEVECİ,
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Elazığ Yöresinde Allerjik Astma, Allerjik Rinit, Allerjik Konjunktivit, Kronik Ürtiker ve Atopik Dermatitli Olgularda Prick Test Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Demet ÇİÇEK, Başak KANDİ, Selma BAKAR DERTLİOĞLU, Haydar UÇAK
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Kısa Boyluluğu Etkileyen Genetik Faktörlerin İncelenmesi
Ebru ETEM, Semra KALKAN, Hüseyin YÜCE
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Üriner Sistem Taş Hastalığında ESWL Tedavisi Öncesi ve Sonrası Renal Arterlerdeki Kan Akım Değişikliklerinin Power Doppler Ultrasonografi ile Araştırılması
Hanefi YILDIRIM, Meltem TURFANDA, Mustafa KOÇ, Selami SERHATLIOĞLU, Rahmi ONUR
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

İp ve Ağırlıklı İp Çalışmalarının Basketbolcularda Bazı Fiziksel ve Fizyolojik Parametrelere Etkisi
Serdar ORHAN, Atilla PULUR, Ali Emre EROL
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Radyoterapi Gören Akciğer Kanseri Hastaların Plazma İz Element Düzeylerindeki Değişimin Belirlenmesi
Kültiğin ÇAVUŞOĞLU, Şükran ÇAKIR ARICA, Cengiz KURTMAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Radyoterapi Alan Akciğer Kanseri Hastalarda Serum Alkalin Fosfataz (ALP) Düzeylerindeki Değişimin Belirlenmesi
Kültiğin ÇAVUŞOĞLU, Şükran ÇAKIR ARICA, Cengiz KURTMAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Yıldırım Çarpmasının İşitme Sistemi Üzerine Olan Etkileri: Olgu Sunumu
Üzeyir GÖK, Hakan DABAK, Emrah SAPMAZ, Muhammed YANILMAZ, İsrafil ORHAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Bilateral Subdiafragmatik Kist Hidatik: Direkt Grafi, Ultrasonografi ve Bilgisayarlı Tomografi Bulguları
Mustafa KOÇ, Hanefi YILDIRIM
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Nadir Yerleşim Gösteren Tenosinovyal Dev Hücreli Tümör: Olgu Sunumu
Oktay BELHAN, Halil GÖKÇE, Lokman KARAKURT, Adile Ferda DAĞLI, Deniz KARGIN, Sancar SERBEST
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Kalçada Liposarkom : Olgu Sunumu
Oktay BELHAN, Sancar SERBEST, Lokman KARAKURT, İ. Hanifi ÖZERCAN, Halil GÖKÇE, Deniz KARGIN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Bronkopulmoner Displazi'de Yeni Gelişmeler
Erdal TAŞKIN, Ferda ÖZLÜ, Kenan ÖZCAN, Mehmet SATAR, Hacer YAPICIOĞLU, Nejat NARLI
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]