[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2014, Cilt 28, Sayı 2, Sayfa(lar) 043-045
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Çeşitli Klinik Örneklerden İzole Edilen Escherichia coli ve Klebsiella Cinsi Bakterilerin Fosfomisin Duyarlılığının Araştırılması
Aziz Ramazan DİLEK1, Kazım ŞAHİN1, Nursel DİLEK2, İlkay BAHÇECİ1, Ayşegül ÇOPUR ÇİÇEK1
1Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, 1Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Rize, TÜRKİYE
2Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Eğitim Araştırma Hastanesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Rize, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Fosfomisin, E. coli, Klebsiella, enfeksiyon

Amaç: Escherichia coli (E. coli) ve Klebsiella cinsi bakteriler geniş spektrumlu beta laktamazları (GSBL) ihtiva etmesi nedeniyle mortalitesi yüksek hastane enfeksiyonlarının en önemli etkenlerindendir. Bu çalışmada E. coli ve Klebsiella cinsi bakterilerin fosfomisine karşı duyarlılıklarının araştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve yöntem: Örneklerde etken mikroorganizma tanısı konvansiyonel yöntemlerle yapılmış, antibiyotik duyarlılığıda Mueller Hinton Agarda disk diffüzyon yöntemi ile Clinical and Labaratory Standarts Institute (CLSI) kriterlerine göre yapılmıştır.

Bulgular: Çalışmada çeşitli kliniklerden gönderilen 189 idrar, 47 yara ve 28 balgam olmak üzere 264 örnek çalışmaya alınmıştır. Çalışılan tüm suşlardan sadece 4 tanesinde fosfomisin direnci saptanmış olup bu suşlar 2 tane E. coli 1 tane Klebsiella pneumoniaae ve bir tanede Klebsiella oxytoca'dır.

Sonuç: Sonuç olarak bu çalışma fosfomisin direncinin son derece düşük olması nedeniyle fosfomisinin üriner enfeksiyonlar dışında diğer enfeksiyonlarda da güvenle kullanılabileceğini düşündürmüştür.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]