[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi Kapak PDF
2014, Cilt 28, Sayı 2
Çeşitli Klinik Örneklerden İzole Edilen Escherichia coli ve Klebsiella Cinsi Bakterilerin Fosfomisin Duyarlılığının Araştırılması
Aziz Ramazan DİLEK, Kazım ŞAHİN, Nursel DİLEK, İlkay BAHÇECİ, Ayşegül ÇOPUR ÇİÇEK
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Femoral Arterin Silostazol Tedavisine Yanıt Olarak İntima-Media Kalınlığının ve Kompliyansının Ultrason ile Değerlendirilmesi
Özlem SEÇEN, Murat BAYKARA, Sefa ŞENOL
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Elazığ İlinde Özel Bir Hastaneye Başvuran Kişilerde HBsAg, Anti-HBs, Anti-HCV ve Anti-HIV Seropozitifliklerinin Araştırılması
Affan DENK, Fatih DEMİRCAN, Mehmet ÖZDEN, Faruk KILINÇ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

2011 Yılında Kistik Ekinokokkozis Şüphesi ile Başvuran Hastalarda IHA Sonuçları
Zülal AŞCI TORAMAN, Rojda ASLAN, Nuray ARI, Zülfü BAYIR, Hamza ÖZAVCI, Mustafa KAPLAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Üst Ekstremite Akut Arter Tıkanıklıklarında Embolektomi Sonuçlarımız
Ayhan UYSAL, Oktay BURMA, İbrahim Murat ÖZGÜLER
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

TT Virusun ORF2b Geninin Klonlanması
Yasemin BULUT, Şafak ANDİÇ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Sıçanlarda Artan Dozlarda Nω-Nitro-L-Arginin (L-NNA) Uygulaması ve Yüksek Tuzlu Diyetin Adrenerjik Aktivite ve Vasküler Reaktivite Üzerine Etkileri
Selçuk İLHAN, Engin ŞAHNA, Hakkı Engin AKSULU
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Sezaryen Sonrası Gelişen Nekrotizan Fasiitte Bilgisayarlı Tomografinin Rolü: Olgu Sunumu
Hakan ARTAŞ, Ahmet DEMİR, Zeynep DOĞAN, Burçin KAVAK, Gökhan ARTAŞ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Akut Lenfoblastik Lösemi'li Genç Bir Hastada Retina ve Optik Disk Infiltrasyonu
Adnan AKSOY, Murat ASLANKURT, Lokman ASLAN, Gökhan ÖZDEMİR
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Nakil Hastalarında Görülen Paraziter Enfeksiyonlar
Mustafa KAPLAN, Hamza ÖZAVCI
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]