[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2014, Cilt 28, Sayı 2, Sayfa(lar) 055-058
[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
2011 Yılında Kistik Ekinokokkozis Şüphesi ile Başvuran Hastalarda IHA Sonuçları
Zülal AŞCI TORAMAN1, Rojda ASLAN1, Nuray ARI1, Zülfü BAYIR1, Hamza ÖZAVCI2, Mustafa KAPLAN2
1Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, Parazitoloji Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Keywords: Cystic echinococcosis, seropositivity, IgG

Objective: The aim of the present study was to evaluate anti-E. granulosus IgG seropositivity in samples sent to the Central Laboratory of Firat University Hospital from various clinics with the suspicion of cystic echinococcosis in 2011.

Materials and Methods: Serum samples from patients with the suspicion of cystic echinococcosis were tested for the presence of anti-E. granulosus IgG antibodies using the IHA method.

Results: Of 162 patients (86 (0.53%) were females and 76 (0.47%) were males), 12.9% were seropositive in 1/160 and higher dilutions. The highest rate of seropositivity was observed in males and in the 20-29 age group, and there was no significant difference in terms of gender and age group.

Conclusion: In samples sent to the Central Laboratory of Firat University Hospital, in 2011, the highest rate of seropositivity was observed in males and in the 20-29 age group but there was no significant difference in terms of gender and age group.


[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]