[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi Kapak PDF
2014, Cilt 28, Sayı 3
Postpartum Depresyon: Birinci Basamakta Çalışan Hemşire ve Ebelerin Bilgi ve Görüşleri
Aslı KURTÇUZehra GÖLBAŞI
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Brusellar ve Tüberküloz Spondilodiskitli Olgularda Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulguları
Serpil AĞLAMIŞ, Zülkif BOZGEYİK
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Majör Depresif Hastalarda Kısa ve Uzun Dönem İlaç Tedavisinin Etkinliği ile Nesfatin-1, Grelin ve Nitrik Oksit Seviyesi Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi
Sermin ALGÜL, Bilge KARA, Oğuz ÖZÇELİK
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Bruselloz: Olguların Retrospektif Değerlendirilmesi
Ayşe SAĞMAK TARTAR
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Apendektomi Olan Hastalarda Lornoksikamın Farklı Dozlarının Preoperatif Uygulanmasının Postoperatif Analjezi ve Trombosit Fonksiyonları Üzerine Etkileri
Selami Ateş ÖNAL, Ayşe Belin ÖZER, İsmail DEMİREL, Ömer KAYMAZ, Tuba GÖKDEMİR, Ahmet DENİZ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Farelerde Pinealektomi Nedeni ile Azalan Gıda Alımı Melatonin Tarafından Yeniden Düzenlenir
Sinan CANPOLAT, Haluk KELEŞTİMUR
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Çocuklardaki Fleksibl Pes Planusun Yüklü ve Yüksüz Radyografilerle Değerlendirilmesi
Gülnihal DENİZ, Ahmet KAVAKLI, Murat ÖGETÜRK, Derya ÖZTÜRK, Nilgün TATAR, Ahmet Zafer PERİLİOĞLU
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Parkinson Hastalarında Duyu Bütünlüğü Eğitiminin Postüral Kontrol Üzerine Etkisi
Ayla FİL, Kadriye ARMUTLU, Yeliz SALCI, Songül AKSOY, Hülya KAYIHAN, Bülent ELİBOL
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Situs İnversus Totalisli Bir Hastada Laparoskopik Apendektomi: Olgu Sunumu
Ayşe ARDUÇOĞLU MERTER, Tuna BİLECİK, Burhan MAYIR, Uğur DOĞAN, Ümit KOÇ, Tahir ORUÇ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Hipotenar Bölgede Guyon Kanalına Bası Yapan Dev Ganglion Kisti
Bünyamin ARI, Kadir ERTEM, Emre ERGEN, Özgür YILMAZ, Muhammed KÖROĞLU
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

  Teşekkür
[ Tam Metin ] [ PDF ] [ Editöre E-Posta ]

  Yazar Dizini
[ Tam Metin ] [ PDF ] [ Editöre E-Posta ]

[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]