[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi Kapak PDF
2015, Cilt 29, Sayı 1
Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Anatomi Sınavları ile İlgili Görüşleri
Şeyda Ferah TUYGAR, İlter KUŞ, Burak GÜLCEN, Emrah ÖZCAN, Ömür SAYGILI
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Apendektomi Yapılan Çocuklarda İntraoperatif Kültür ve Antibiyogram Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Ayşe SAĞMAK TARTAR, Mehmet SARAÇ, Affan DENK, Tugay TARTAR
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Kronik Hepatit B Hastalarında İnterlökin-6 ve İnterlökin-18 Düzeylerinin Araştırılması
Müge ÖZGÜLER, Handan AKBULUT, Ayhan AKBULUT
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Türkiye'de Karaciğer Transplantasyonu Sonrası Alıcıların İlaç Uyumsuzlukları
Nur ŞAHİN KAYA, Özgül KARAYURT
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Gebeliğin QT Dispersiyonu Üzerine Etkisi
Yılmaz ÖZBAY, Şeyda YAVUZKIR
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

L-NAME ve Tuz ile Oluşturulan Deneysel Hipertansiyon Modelinde Böbrek Dokusunda Renin, AT1, AT2, ADE1, ADE2, Aldosteron Düzeylerine Novokinin, Perindopril ve Losartanın Etkileri
Emre MUTLU, Engin ŞAHNA, Necip İLHAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Tamamlayıcı ve Nüks Guatrda Tiroidektomi ve Komplikasyonlar
Refik AYTEN, Cüneyt KIRKIL
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Diyabetik Nefropatide Difüzyon MR Bulguları
Selami SERHATLIOĞLU, Esra KAZĞAN BAYKUŞ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Depresyon ve McLeod Sendromlu bir Nöroakantositoz Olgusu
Halil ÖZCAN, Lütfi ÖZEL, Gökhan ÖZDEMİR, Atakan YÜCEL
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]