[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2021, Cilt 35, Sayı 1
Danışma Kurulu

Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi

Dergiye katkıda bulunan Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Türkiye'deki diğer Üniversitelerin Tıp Fakülteleri Öğretim Üyelerinden oluşan Danışmanlar Listesi derginin her basılan sayısında isim olarak duyurulmaktadır.

Yabancı Dil Danışmanı
Ahmet AYAR
Tunç OZAN

Biyoistatistik Danışmanı
Mehmet Onur KAYA

Danışma Kurulu
Dergiye katkıda bulunan Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Türkiye'deki diğer üniversitelerin ilgili fakülteleri Öğretim üyelerinden oluşan Danışmanlar Listesi her yılın basılan son sayısında isim olarak duyurulmaktadır.

Uluslararası Danışma Kurulu
Victor S. NEDZVETSKY, UKRAINE
Dimitry Alexejevich MOSHKOV, RUSSIA
Omer KUCUK, USA
Vijaya JUTURU, USA
Maria H. BORAWSKA, POLONIA

[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]