[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi
2021, Cilt 35, Sayı 1
Editörler

Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi

Sahibi
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Adına Müdür
Prof. Dr. Mesut AKSAKAL

Baş Editör
Mesut AKSAKAL

Editör
Neriman ÇOLAKOĞLU

Yayın Kurulu
Necip İLHAN
Erdal YILMAZ
Figen DEVECİ
Erol KELEŞ
Oktay BELHAN
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]