[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2021, Cilt 35, Sayı 1
1 makale bulundu.
  • KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİNDE SERUM β- KAROTEN DÜZEYLERİ
         A.Z Karakılçık1, M Zerin1, Y Nazlıgül 2, M Ertürk3, G Baydaş4
  •  

    [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]